Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ CARL ROGERSΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ CARL ROGERS

Γράφει ο Γιώτης Θάσιος*

17 Δεκεμβρίου 2019

Προσεγγίζουμε με την σειρά μας, τις άστοχες δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου κυρίως και σκόπιμα απο ψυχολογικής οπτικής, αφού διάφοροι κληρικοί και θεολόγοι έχουν προσεγγίσει θεολογικά και κριτικά τις επόμενες δηλώσεις του.

Σύμφωνα με την επιστήμη της Κλινικής Ψυχολογίας, και ειδικότερα με την Φαινομενολογική Θεωρία του Rogers ενα άτομο ή ένα πρόσωπο αν θέλετε, καθώς και οι πλείστοι επίσκοποι της Εκκλησίας, αδυνατούν να αφομοιώσουν τις εμπειρίες τους στη δομή του Εαυτού τους, και έτσι γι αυτό τον λόγο φανερώνεται η μεγίστη ασυμφωνία και αντίφαση του Εαυτού με την διδασκαλία της Εκκλησίας. Τούτο ισχύει για όλους μας βέβαια μέχρι να φτάσουμε στον φωτισμό ή στην αυτοπραγμάτωση.

Το ζήτημα, πιστών και απίστων, κληρικών και λαϊκών, είναι, κατά την γνώμη μας από ψυχολογικής αλλά και απο θεολογικής απόψεως, ότι δεν υφίσταται ένας σταθερός και ολοκληρώμενος εαυτός, αλλά υπάρχει ένας κατακερματισμένος και διεσπασμένος Εαυτός, μια τετραυματισμένη και ασθενούσα μάλλον προσωπικότητα.

Οι σύγχρονοι επίσκοποι και θεολόγοι της Εκκλησίας, έχουν μια ωραιοποιημένη και ναρκισσιστική, εξάπαντος αυτοδικαιωμένη εικόνα για τον Εαυτό τους, η οποία σύμφωνα με την ψυχολογία (πολύ πιθανόν και για την Θεολογία) ο εν λόγω Εαυτός βρίσκεται σε σοβαρή διάσταση απο την εμπειρία του.

Ο εν λόγω Εαυτός, με την εν λόγω νοσούσα ψυχοπαθολογία αρνείται ή παραποιεί απειλητικά ερεθίσματα (ένα απειλητικό ερέθισμα π.χ. για τους επισκόπους της Εκκλησίας είναι ο «μπαμπούλας» που ακούει στο όνομα Ιερά Αποτείχιση) για την αμυντική θωράκιση και υπεράσπιση του Εαυτού.

Για να δούμε, τώρα, μερικούς τύπους αμυντικής ψυχολογικής συμπεριφοράς που εκπηγάζουν μέσα απο τις αμφιλεγόμενες και παραποιημένες παρερμηνείες ενός οικογενειακού οράματος που εξυψώθηκε ως «Στύλος Ορθοδοξίας», σύμφωνα κατά πάντα με τις δημόσιες δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου, ο οποίος μας έχει συνηθίσει με τέτοια τραγελαφικά καμώματα και θρησκευτικά παραληρήματα.

Τύποι αμυντικής ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς αρκετών ποιμένων και επισκόπων της Εκκλησίας, είναι:

1. Η Παραποίηση: πρόκειται για μια σκόπιμη παρερμηνεία της αντικειμενικής αλλά και της εκκλησιαστικής πραγματικότητας ώστε να συμβαδίζει με την αυτοδικαιωμένη και ωραιοποιημένη εικόνα του επισκοπικού αξιώματος. Κλασσικό και ως Προπατορικό Αμάρτημα;

2. Η Εκλογίκευση: διαστρέβλωση νοήματος με λογικές μεθόδους ώστε να φέρουν την εμπειρία στα μέτρα του Εαυτού τους. Δείτε λ.χ. την εκλογίκευση ενός αμφιλεγόμενου οράματος, την διαστρέβλωση (το επισημαίνουν επώνυμα κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι) του με θεο-λογικές μεθόδους, ώστε να το προσαρμώσουν στα μέτρα και τα δεδομένα τους. Όταν υπάρχει δειλία, αντί θάρρος, εκλογικεύουν τους λόγους της απραξίας;

3. Οι Φαντασιώσεις: μια απέλπιδα φαντασιακή και ψυχολογική πάλι προσπάθεια, ώστε οι μητροπολίτες ή και οι πατριάρχες, να δημιουργήσουν με την βοήθεια των αυλικών τους για τον Εαυτό τους μια εικόνα παρεμφερή με αυτή της αυτοαντίληψης τους. Πρώτοι άνευ ίσων;

4. Η Προβολή: αυτά τα άτομα και οι εν λόγω προσωπικότητες, όπως λ.χ. και οι επίσκοποι, αποδίδουν τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους ή και τους φόβους τους σε άλλα άτομα, αγνοώντας κατ΄ουσίαν ότι είναι δικά τους άλυτα πνευματικά και ψυχολογικά ζητήματα. Αυτά όλα, εκπηγάζουν βέβαια μέσα απο σωρηδόν δημόσιες διακηρύξεις επισκόπων της Εκκλησίας. Είναι έτσι ή όχι;

5. Και τέλος η Άρνηση: δηλ. η άρνηση της ύπαρξης αντικειμενικής εμπειρίας, λ.χ. της πνευματικής εμπειρίας των άλλων όπως π.χ., η άρνηση της χαρισματικής εμπειρίας των Ιερώς Αποτειχισθέντων, αφού εμμέσως πλην σαφώς τους προσβάλλει βάναυσα και τους υποσκάπτει αδυσώπητα και ειδικά δημόσια, αποκηρύττοντας αυτούς ως σχισματικούς, με άσφαιρο όπλο του ένα απλό οικογενειακό ή εξατομικευμένο θρησκευτικό όραμα, το οποίο μάλιστα δια μέσω της εκ(θεο)λογίκευσης το αναγάγει και το θεολογικοποιεί ως υπέρτατο Δόγμα Πίστεως. Τραγικό επισκοπικό ολίσθημα ;

Και τα πέντε προηγούμενα ψυχοπαθολογικά στοιχεία τα οποία για την Κλινική Ψυχολογία θεωρούνται ως σοβαρές ψυχολογικές άμυνες των ατόμων, και γιατί όχι και για τους ψυχολογικά ασταθείς επισκόπους της Εκκλησίας, βγαίνει το ψυχολογικό συμπέρασμα, ότι η εν λόγω ψυχολογική στάση τους:

1. Οδηγεί σε ψυχολογική ακαμψία τους ιδίους αλλά και σε σημαίνουσα δυσκαμψία το Σώμα της Εκκλησίας.

2. Συνιστά έλλειψη ευελιξίας στους υφιστάμενους κληρικούς και λαϊκούς, εμπεδώνει τον εκκλησιαστικό δογματισμό (δηλαδή το στενοκέφαλο) ο οποίος αρχινά από τους αφώτιστους Επισκοπους (αφώτιστοι είναι: αυτοί που δεν γνώρισαν ακόμη την ψυχολογική αυτοπραγμάτωση αλλά και την θεολογική φώτιση).

3. Η εν λόγω ψυχολογική (αλλά και θεολογική) ακαμψία των επισκόπων, καθώς και η έλλειψη πνευματικής και ποιμαντικής ευελιξίας, κομίζει το θλιβερό αποτέλεσμα τα άτομα εκτός και εντός Εκκλησίας, εξ αιτίας τέτοιων εκκλησιαστικών ανθρώπων, όπως λ.χ. τους επισκόπους της Εκκλησίας, (υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις βέβαια) να αδυνατούν να ενεργοποιήσουν τα έμφυτα χαρίσματά τους ώστε να ακολουθήσουν την ψυχολογική τάση της αυτοπραγμάτωσης (είτε να ενεργοποιήσουν τα αγιοπνευματικά τους χαρίσματα ώστε να ακολουθήσουν την θεολογική φώτιση) διότι κατά κύριον λόγο, δώστε σημασία στο επόμενο, όλη η ενέργεια των επισκόπων, κληρικών και λαϊκών οπαδών τους, δαπανείται κυρίως σε ψυχολογικές (συναισθηματικές και συγκινησιοκρατικές) συμπεριφορές ψυχολογικής άμυνας της παραποιημένης αυτοεικόνας του Εαυτού τους.

Τι ακριβώς θέλω να επισημάνω, κυρίως με την προηγούμενη ψυχολογική ανάλυση των άστοχων και άτοπων θεολογικών δηλώσεων του Μόρφου, και με την γενική κριτική στη ψυχοπαθολογία των Επισκόπων;

Θέλω να επισημάνω, ότι δεν είναι καθόλου κακό να ζητήσουν ταπεινά πέραν από την θεία βοήθεια του ελέους του Θεού, μέσω των Μυστήριων της Εκκλησίας, να ζητήσουν διακριτικά και ταπεινά, παράλληλα, γιατί όχι και την ψυχολογική βοήθεια ειδικών επιστημόνων στην Κλινική, Ψυχαναλυτική ή και Αναλυτική Ψυχολογία ούτως ώστε, ποιος ξέρει, ενδεχομένως, αν είναι πράγματι πνευματικοί άνθρωποι, θα ωφεληθούν με τα όσα ανακαλύψουν για τον «μεγαλοπρεπή» και αυτοδικαιωμένο Εαυτό τους.


Του Γιώτη Θάσιου

*Ερευνητής της Αναλυτικής και Κλινικής Ψυχολογίας


ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΩΝ»ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΩΝ»

(Λογικές αντιρρήσεις κατά της κραταιάς προπαγάνδας
της αδιακρίτου «δωρεάς» και «μεταμοσχεύσεως» ζωτικών οργάνων)

Γράφει ο Γιώτης Θάσιος

16 Δεκεμβρίου 2019

Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, ως γνωστόν ότι είναι εν αγνοία τους άριστα φερέφωνα και καλοί διαφημιστές της κραταιάς και ειδεχθούς προπαγάνδας υπέρ της ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΥ μεταμοσχεύσεως ζωτικών (και όχι μόνον ενός εκ των διπλών) οργάνων απο «εγκεφαλικά νεκρούς» και πτωματικούς δήθεν δότες,  περιττόν και να το αναλύσουμε εκτενώς.

Οι κύριοι λόγοι, που μεταμοσχευμένοι μεταβάλλονται σε άριστα φερέφωνα και λαλίστατα παπαγαλάκια της ειδεχθούς προπαγάνδας των μεταμοσχεύσεων είναι συναισθηματικοί και ψυχολογικοί.

Οι λόγοι τους, δηλαδή δεν είναι λογικοί, ούτε ορθολογικοί, πολλώ δε μάλλον ούτε καν είναι επιστημονικοί.

Τελευταία, παρακολουθήσαμε όλοι μας από τις ειδήσεις, έναν ασθενή καρδιακό και ένδακρυ άνθρωπο στο κρεβάτι του πόνου που ήθελε επειγόντως μεταμόσχευση καρδίας, διαφορετικά θα πέθαινε σε λίγο διάστημα, και δοθείσης μιας τραγικής ευκαιρίας εξ αιτίας ενός δυστυχήματος με κάποιον νεαρό, οι ιατροί αποφάνθησαν μάνι-μάνι για τον «εγκεφαλικό θάνατο» του νεαρού και μεταμόσχευσαν αμέσως και επιτυχημένα την καρδιά στον καρδιοπαθή και ηλικιωμένο άνθρωπο!...

Αυτό είναι το Δόγμα του φιλοσοφικού Ωφελιμισμού: αποφαίνονται δυστυχώς, οργανωμένα, ως μια πειναλέα αγέλη λύκων, εξάπαντος με την νομική και κυβερνητική (συν)κάλυψη, ίνα μη κοστίζει κυρίως οικονομικά στο κράτος η κάθε κλίνη και ιατρική φροντίδα στην ΜΕΘ, και ορίζουν αυθαίρετα (με διάφορες «επιστημονικές» εξετάσεις) ότι ο τάδε ή και ο δείνα είναι πράγματι «εγκεφαλικά νεκρός», ώστε, επιβάλλωσι και ορίζωσι την ιατρικοποιημένη και νόμιμη (αλλά Ηθική άραγε;) πλέον «θανατική ποινή» σε έναν δυσπραγούντα και ασθενή συνάνθρωπό μας, για να σώσουν άλλους 7 ή 17!...

Αυτό είναι κατ΄ουσίαν το νεώτερο φιλοσοφικό Δόγμα του Κοινωνινικού Ωφελιμισμού, Ευδαιμονισμού και Ηδονισμού που εκπηγάζει από την Φιλοσοφία του Εγγλέζου Μπέντθαμ και του Τζών Στιούαρτ ΜίλλΠάση θυσία, λέγει το εν λόγω φυγόπονο και αντίχριστο δόγμα, είναι η αποφυγή του πόνου και η μανική αναζήτηση της ηδονής και ευδαιμονίας.

Με την νομική ορολογία της «εικαζόμενης συναίνεσης» και δια μέσω της πονηράς υφαρπαγής -υπό των «αγίων Αναργύρων» ιατρών- της συναίνεσης των οικείων και συγγενών που βρίσκονται σε ακραία συναισθηματική φόρτιση και φοβερή ψυχολογική πίεση, αναλαμβάνουν «άπαντες» δήθεν εξ ημισίας την ευθύνη της απόφασις και ανακηρύσουσι ως ήρωα τον πολυ-τραυματία, και τον προεξοφλούσι μάλιστα ως «εγκεφαλικά νεκρόν» αφού ο εγκέφαλος του πράγματι κακοποιήθηκε.

Αλλά, άραγε, πόσα περιστατικά ακούμε και μαθαίνουμε συχνάκις, όπου τραυματίες με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που ανακηρύχθησαν μάλιστα και ως «εγκεφαλικά νεκροί» ανάνηψαν και επανήλθαν, ως εκ θαύματος!, αφήνοντας τους ιατρούς σύξυλους, μερικά λεπτά μάλιστα προτού χορηγήσουν το αναισθητικό και του αφαιρέσουν τα όργανα;

Ας προβληματιστούμε τότε, τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τις ιατρικές κουρτίνες, προσθέτοντας στην φαρέτρα μας ότι σημαντικές επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι οι θανάτοι εξ ιατρικής αμελείας σε ολόκληρον τον κόσμο είναι σε δυσθεώρητα ύψη και σοβαρή αιτία θανάτου για πολλά νοσοκομεία στον κόσμο.


Του Γιώτη Θάσιου
E-mail: yiotisthasios@gmail.comΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ, ΜΕ ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΟΝ ΑΝΕΥ ΕΠΙΓΝΩΣΕΩΣ, ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΑΠΟ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ»!) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ.

χριστακης κλεανθους 14 Δεκεμβρίου στις 7:58 μ.μ. ·ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 7ΩΡΟ ΧΕΙΡΟΥΓΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟ! ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ 4 ΕΠΙ 3 ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΈΝΟ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΝΑ ΒΓΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΩ! ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΗΡΑ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΊΚΑ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΒΡΩ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ! ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΗΛ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΚΑΘΌΛΟΥ! Ο ΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΟΒΗΘΗ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ! Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΙΣΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΝΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΙΓΜΑ!! ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΗ ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΑΤΡΩΤΟΙ!! ΚΑΙ ΓΩ ΈΛΕΓΑ ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΒΗ ΣΕ ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΗΡΘΕ!! ΓΙΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ!! ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ !!! ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΝΑ ΠΆΤΕ ΝΑ ΕΚΛΗΣΙΑΤΗΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΚΑΝΕΝΑ! ΑΝΤΙΘΕΤΑ!! ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΗΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ! ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ! ΑΜΗΝ!!

Giotis Thasios: Οι υπό όρους και προϋποθέσεις δωρεά και μεταμόσχευση ζωτικών και μή οργάνων, τουλάχιστον για ένα εκ των διπλών ανθρωπίνων οργάνων, είναι πράγματι πράξη αυτοθυσίας και ανιδιοτελούς αγάπης. Η αλγεινή κρατική κ.ά. είδους προπαγάνδα όμως η "εικαζόμενη συναίνεση" και ο αδυσώπητος ωφελιμισμός της δωρεάς και μεταμόσχευσης ζωτικών οργάνων απο δήθεν "εγκεφαλικά νεκρούς" ή "πτωματικούς δότες" θα πρέπει μάλλον να μας προβληματίζει σε βάθος. Χριστάκη μου περαστικά σου.

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios Κατ.αρχην σας ευχαριστω για τις ευχες σας! Για τα υπολυπα θα διαφωνησω!!Εγω ξερω τι επιπονη και  ψυχοφθορα ατιμη αρρωστια ειναι! Αν συμβη σε σενα πραμα που το απευχομε θα επερνες νεφρο απο εγγεφαλικα νεκρο η πτωματικο δοτη?? Με το χερι στην καρδια να μου πης! Και οταν λες προπαγάνδα?? Διοτι φιλε μου κανενας δεν υποχρεώνει κανενα να δώσει τα οργανα του!! Ναι ειναι συναινεσή αποφαση να σωθουν ζωές! Ουτε ο εγγεφαλικα επανέρχεται ουτε ο πτωματικος! Ενας συνανθρωπος μας μπορεί ομως να ζησει με ενα νεφρο φυσιολογικά! Και να μας προβληματιση ως Προς τι φιλε μου και καλη σας μερα!! Μονο ενας που φοβαται δεν θα εσωζε ενα δικο του ανθρωπο!! Ενας εγγεφαλικα νεκρός θα εσωζε αν δε κανω λαθος θα εσωζε 7 συνανθρωπους μας! προτιμας να θαβονται???????

Giotis Thasios: χριστακης κλεανθους Χριστάκη μου, νομίζω ήμουν αρκετά σαφής. Ξαναδιάβασε σε παρακαλώ τον σχολιασμό μου προσεκτικότερα όταν θα αναρρώσεις. Ο "εγκεφαλικός θάνατος" είναι πράγματι θάνατος; Απο πότε και γιατί; Κάνε μία έρευνα ωστόσο στις επιστημονικές μελέτες του καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη. Επίσης, κάνε μια καλή έρευνα για την αστεία βεβαιότητά σου, ότι οι "εγκεφαλικά νεκροί" δήθεν δεν επανέρχονται. Θα εκπλαγείς από τις "νεκραναστάσεις"!... Και μετά ξαναπροβλημάτισε και βασάνισε τον σχολιασμό μου. Δεν επέκρινα καθόλου την δωρεάν και μεταμόσχευση ενός εκ των δύο οργάνων. Προτιμώ να ψάχνω την αλήθεια, καθότι έχω άγνοια, παρά να πιππιλίζω ωφελιμιστικές προπαγάνδες. Καλημερούθκια σου φίλε μου. Και αφού σου αρέσουν τα υποθετικά ερωτήματα σκέψου καλά το επόμενο: αν, και μόνον αν, ένα παιδάκι σου κατέληγε στη ΜΕΘ με ιατρική διάγνωση "εγκεφαλικά νεκρό" ... αλλά εσύ είσαι πιστός και ένθεος άνθρωπος, και πιστεύεις σε ζωντανό Θεόν που ανατρέπει καθημερινά ιατρικές γνωματεύσεις, θα έδινες απλά την συγκατάθεσή σου και θα συμφωνούσες εύκολα με το ιατρικό αποφασισθέν ώστε να γίνει επείγον δότης των ζωτικών του ή της οργάνων για να σώσει άλλους 7 ή 17; Σκέψου το καλά και μου απαντάς μετά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή ξέρεις και πιστεύεις ότι υπάρχει 1 πιθανότητα στο 1 δισ να ανανήψει. Τι απόφαση, άραγε, θα λάβεις για το σπλάχνο σου όταν οι "αλάθητοι" ιατροί ταυτόχρονα σε βεβαιώνουν με το γνωστό ρεφραίν που παπαγαλίζουν ότι δήθεν δεν υπάρχει καμμία πιθανότητα ανάνηψης "εγκεφαλικά νεκρού"; Θα υπάκουες στην ψευδο-βεβαιότητα των ιατρών ή στην πίστη σου σε ζωντανό Θεόν;

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios Κατ..αρχην με ολα αυτα που λες παει καπου αλλού ο νους μου!! Τι να πιστευεις αραγε αυτο με προβλήματατιζει! οσο να ξερω να διαβαζω αυτο μην σε προβληματιζει καθολου!!

Giotis Thasios: χριστακης κλεανθους Χριστάκη μου, καλήν ξεκούραση. Και μελέτησε προσεκτικά και πάλι τα σχόλιά μου μετά απο καμμία εβδομάδα.

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΝΑ ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ?? ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΌ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΚΑΝΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! ΗΔΗ ΚΑΤΆΛΑΒΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΔΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΟΥ!! ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΘΕΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΥ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ??? ΑΡΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ........

Giotis Thasios: χριστακης κλεανθους Χριστάκη μου, με τις απαντήσεις σου μου αποδεικνύεις συνέχεια ότι τίποτε δεν εκατάλαβες. Δεν πειράζει αδελφέ μου ξεκουράσου.

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios Μα γιατι δεν απαντας και τι πιστευεις και τι πρεσβεύεις και λες τα ιδια συνεχως!!

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios Ο καθηγητής σου ειπε και ποσοι εγγεφαλικα νεκροι επανηλθαν?? ειναι ο θεος σου αυτος ο καθηγητης??

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios Οι αλαθητοι γιατροι ξερεις ποσες εξετασεις κανουν για να βεβαιωθουν οτι ο εγγεφαλικα δεν θα επανελθει και μετα να παρουν τα όργανα του παντα με την συγκαταθεση των οικειων του!? Μα ηρθες απο αλλο πλανητη ρε φιλε! Μπηκες στα νοσοκομεια να δης να μαθεις πως γινετε η μας λες οτι θες!!

χριστακης κλεανθους: Giotis Thasios Τι προσπαθεις να αποδεξεις ?? Τι δεν καταλαβαινεις δηλ? Νομιζω απο φοβο τα λες ολα αυτα! Οχι να το παθουν οι δικοι οι ετσι οι αλλιως! Φιλε αλλαξε τροπαρι ολοι ειμαστε υποψηφοιοι και αρρωστιες ακομα και για θανατο καθε μερα! Δεν εισαι ο ξερωλας!!! Δεν θελω να ξεκουραστω εχω αρκετές δυνάμεις γιατι εχω μαζι μου τον θεο!! Αν ηξερες ποσα τράβηξα 7 χρονια τωρα θα γεμιζες ενα βιβλιο!!

Giotis Thasios: χριστακης κλεανθους Και η συγκατάθεση των οικείων τους γιατί λαμβάνεται αφού είναι νεκροί; Μήπως για να είναι διαμοιρασμένη νομικά η ευθύνη της απόφασης του κανιβαλισμού; Και αφού είναι "νεκροί" για ποιον λόγο η ολική νάρκωσις; Και αφού υπάρχει η απόλυτη και αλάθητη βεβαίωση των ιατρών γιατί ανανήπτουσι οι "νεκροί"; Τι είδους δωρεά οργάνων είναι αυτή όπου υποκλέπτουν οικείοι και ιατροί την συναίνεση του ασθενή στην δοκιμασία του;

Giotis Thasios: χριστακης κλεανθους Χριστάκη μου με συγχωρείς αλλά δεν είσαι σε φάση να καταλάβεις. Είμαι με όρους και προϋποθέσεις υπέρ των μεταμοσχεύσεων. Σου έδωσα μερικά στοιχεία. Ξερόλας δεν είμαι. Ενδεχομένως να είναι η δουλειά μου αυτά τα θέματα για να μιλώ. Αλλά προφανώς δεν σε ενδιαφέρει διότι όλα τα ξέρεις. Πρόσεχε τον εαυτό σου αδελφέ.

Giotis Thasios: χριστακης κλεανθους Έχω δημόσιο προφίλ, να ερευνήσεις να μάθεις ποιος είμαι και τι πρεσβεύω. Να κάνεις μια καλοπροαίρετη έρευνα περί της ανανήψεως των «εγκεφαλικών νεκρών» όπως ερευνάς όλα τα υπόλοιπα και θα μάθεις. Βέβαια πού να προλάβει ο Θεός να δουλέψει, αφού οι ιατροί έγιναν θεοί και αποφασίζουν μέσω της νομικίστικης «εικαζόμενης συναίνεσης» άρον-άρον ποιος ζεί και ποιος πεθαίνει; Συνεπώς Χριστάκη μου, να δοξολογείς τον Θεόν για την υγεία σου, και την ανόητη και άθεον προπαγάνδα άστην για τους ειδικούς.


Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

ΤΡΙΤΟ (3ο) ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣΤΡΙΤΟ (3ο) ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ

Μέχρι στιγμής έχουμε αναρτήσει στο προσωπικό μας προφίλ δύο σημαντικά προβολικά τέστ Προσωπικότητας. Πρόκειται αμοιγώς για Ψυχομετρικά και Ψυχολογικά εργαλεία.

Πώς θα περιγράφατε το εν λόγω επόμενο έγχρωμο σχέδιο; Με μία λέξη ή με πολλές, πείτε μας τι ακριβώς βλέπετε σε αυτό το πολύχρωμο προβολικό τεστ; Τι συναισθήματα άραγε σας προκαλεί;

Δεν υπάρχει ανόητη, ορθή ή λάθος απάντηση. Μοιραστείτε άνετα και ελεύθερα τους στοχασμούς σας.

Δεχόμαστε την οποιαδήποτε προσωπική γνώμη σας με γραπτό σχόλιο είτε δημόσια είτε και προσωπικά.

Γιώτης Θάσιος

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Η ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟ-ΑΘΕΪΣΜΟΥ, Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝΗ ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟ-ΑΘΕΪΣΜΟΥ, Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ

Του Γιώτη Θάσιου

Παρ΄ όλα αυτά (τα οποία αναμεταδίδουν τα παπαγαλάκια του αθεϊσμού), τα οποία είναι μισές αλήθειες, ο Αϊνστάιν εγκωμίαζε και θεωρούσε χρήσιμη την θρησκευτική συνείδηση επιστημόνων και μή. Το καταγράφει ο ιδιος σε προσωπικά του βιβλία.

Μπορώ να παραπέμψω με κάθε ακρίβεια για όποιον το ζητήσει. («Πώς βλέπω τον κόσμο», του Αλβέρτου Αϊνστάιν, μετάφραση: Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίου, Εκδόσεις Μαρή, Αθήνα 1952.)

Ήταν καταπέλτης κατά των συναδέλφων του και αθέων επιστημόνων. Και εγκωμίαζε ή θαύμαζε, δημοσίως, σε συνεντεύξεις του τον Ιησού Χριστόν των ιερών Ευαγγελίων.

Επιβεβαίωνε μάλιστα, ενώ ήταν Εβραίος (υπέρμαχος και ζηλωτής του Σιωνιστικού κινήματος μάλιστα), την ιστορικότητα της προσωπικότητας του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτά γιατί δεν τα αποκαλύπτουν οι άθεοι;

«Θρησκευτική βάση» μπορεί να μη χρειάζεται η Ηθική, και πολύ πιθανόν να το εδήλωσε, και ενδεχομενικά μάλιστα να συμφωνούμε ότι η Κοινωνική Ηθική δεν έχει ανάγκη τα θρησκευτικά φόβητρα και καλούπια των Θρησκειών, αλλά ομολογούσε και θεωρούσε ο ίδιος ο Αϊνστάιν ως αναγκαία και χρήσιμη, την θρησκευτική συνείδηση, στον επιστήμονα. Δεν είναι κάπως αντιφατικές όμως οι δηλώσεις του; Ποιο απ΄όλα τέλος πάντων ισχύει;

Το καταγράφει καθαρά και ξάστερα, αφήστε που οι ορκισμένοι, οργανωμένοι και φανατικοί άθεοι (δεν μιλώ για τους αγνωστικιστές) μας το αποκρύβουν για να παρουσιάζουν σκόπιμα έναν δήθεν «άθεο» Αϊνστάιν, έναν σαν τα μούτρα τους! Δεν ήταν ο Αϊνστάιν σαν τα μούτρα τους!... Αυτά τα ολίγα καταγράφω προς σοβαρότερο προβληματισμό μας, και για όσους δεν καταπίνουν αμάσητα ότι μεσοβέζικα και προπαγανδιστικά μας σερβίρει ο μαλαγάνας και θρησκόληπτος -πλην «τίμιος» Ηθικολόγος- Νεοαθεϊσμός.

Βέβαια, ο Αϊνστάιν είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλήσει για Ηθική και Ήθος. Ηθικολόγος ήταν, αφού ήταν Εβραίος και συνάμα Σιωνιστής. Διότι, ούτε το ένα είχε αλλά ούτε και το άλλο. Πράγμα που αποδεικνύεται τρανώς μέσα απο τον βίο και την πολιτεία του. («Albert Einstein: Η βιογραφία μιας ιδιοφυΐας», Συγγραφέας: Isaacson Walter, Εκδότης: Ψυχογιός). Και αυτό είναι ενάντια σε όσους μας τον προτάσσουν για ηθικοδιδάσκαλο και πρότυπο αθεϊστικής αρετής.

Βέβαια στην εν λόγω δήλωσή του την οποία αναρτήσαμε έχει εν μέρει δίκαιο. Αν θέλουμε τον μπαμπούλα της Κολάσεως ή της φυλακής για να είμαστε μεγαλόψυχοι και δίκαιοι ο ένας με τον άλλο, τότε η ηθική και τιμιότητα διενεργείται απο ταπεινά κίνητρα και από μικροπρέπεια. Απο δουλοπρεπή συμπεριφορά.

Γι΄αυτό μας μαστίζει ο νοσηρός Ηθικισμός.

Γιώτης Θάσιος

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β΄) ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β΄) ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
(Παραθέτω και πλούσια φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον εν λόγω επίμαχο και αντιρρητικό μας διάλογο)

Giotis Thasios: Το γεγονός ότι αγιογραφείται ο Ζωδιακός Κύκλος δεν σημαίνει αναγνώριση και αποδοχή από την Εκκλησία της Αρχαίας Ασστρολογίας. Η Εκκλησία δικαίως απορρίπτει την Αστρολογία. Η Επιστήμη δικαίως απορρίπτει την Αστρολογία. Γιατί; Διότι, τόσον η Εκκλησία όσον και η Αστρονομία έχουν ισχυρά επιχειρήματα για τούτο. Το γεγονός ότι αγιογραφείται ο Διάβολος, ο Ιούδας και οι διώκτες των Χριστιανών, τούτο δεν σημαίνει αποδοχή, πίστη, λατρεία, και σχέση της Εκκλησίας με τα εν λόγω πρόσωπα. Οι αγιογραφίες θέλουν να μας διδάξουν κάτι. Το δίδαγμα αυτό δεν θα το λάβουμε από τους Αστρολόγους, από τους Πυρηνικούς Φυσικούς, από τους Μουσικολόγους, από τους Μαθηματικούς, από τους Αστροφυσικούς ή και Μηχανικούς, αλλά το δίδαγμα των αγιογραφιών θα μας το δώσει η Εκκλησία δια μέσω των φωτισμένων και θεοφόρων Πατέρων. Συνεπώς, δεν είναι η άγνοια το χειρώτερο πράμα, αλλά ο ισχυρισμός και οι πεποίθηση ότι οι Αστρολόγοι τα ξέρουν όλα και υποκρίνονται τους ξερόλες.

AstroForteGiotis μα δεν λέω πουθενά ότι η εκκλησία αποδέχεται την αστρολογία ούτε ότι οι αστρολόγοι τα ξερουν όλα.
Ίσα ίσα που λέω το αντίθετο (αλλά μάλλον επιλεκτικά το αγνοησες).
Εδώ η εκκλησία κάνει «επιστημονικές» δηλώσεις δια στόματος Αρχιεπισκόπου, Μητρ. Μόρφου κ.λπ. και η «επιστήμη» υποστηρίζει σιωπηλά. Γιατί να επιθυμεί κανείς την επικύρωση της αστρολογίας από την εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα σου...
Πόσταρα κάποιες φωτογραφίες από τοιχογραφίες του Ζωδιακού Δακτυλίου σε διαφορους ναούς και δες πόσα αυθαίρετα συμπεράσματα βγήκαν και πόσες απορριπτικές και υβριστικές απόψεις εκφράστηκαν από στόματα «επιστημόνων».
Αυτό λέει ήδη πολλά για το επίπεδο του σημερινού πολιτισμού μας, αλλά και για την «ανθρωπιά» που εμπνέει η επιστημοσύνη και η θρησκεία σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα σε επικριτική και απορριπτική ετοιμότητα.

Giotis Thasios: AstroForte Το γεγονός είναι αυταπόδεικτο. Δεν χρειάζεται να το πείς, αλλά το ενεργείς εμμέσως πλήν σαφώς, ύπουλα και μεθοδικά, με τις εν λόγω αναρτήσεις σου ώστε να πείσεις τους Εσκιμώους και αφελείς Χριστιανούς ότι έχουν ανάγκη από τα παγάκια που τους πλασάρεις. Η Εκκλησία νομίζω έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να προστατεύσει τα μέλη της από τους τσαρλατάνους Αστρολόγους. Θα έπρεπε να θαυμάζεις το γεγονός ότι η Εκκλησία συγκλίνει με την Επιστήμη, και η Επιστήμη συγκλίνει με την Θεολογία της Εκκλησίας. Όχι να το υποτιμάς ειρωνικά. Το γεγονός ότι η ΕΚκλησία χρησιμοποιεί εικόνες από το Αρχαίο κοσμοείδωλο τούτο δεν σημαίνει αποδοχή εκ μέρους της της αρχαίας Αστρολογίας. Εσύ αυτό το μήνυμα προσπαθείς να περάσεις. Αφελείς δεν είμαστε.

AstroForte: Giotis 🙂 όπως νιώθεις αγαπητέ.
Οι άνθρωποι που μας διαβάζουν δεν είναι (πια) ούτε άβουλοι, ούτε αδαείς. Προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην αναλυτική τους σκέψη, τη διαίσθηση και την εξυπνάδα τους και δεν μειώνω ούτε υποτιμώ κανέναν.
Ευτυχώς ζούμε στη σύγχρονη εποχή, όπου υπάρχει ελευθερία σκέψης, έκφρασης, διακίνησης πληροφορίας και μπορεί ο καθένας να ψάξει από μόνος του και να βρει την αλήθεια, μακρυά από εκφοβιστικές πρακτικές του μεσαίωνα.
Ας κρίνει ο καθένας από μόνος του λοιπόν.

Giotis Thasios: Συμφωνούμε εν μέρει. Το λάθος σας ή μάλλον το ψέμα σας, είναι κραυγαλέον όμως. Ποιό είναι αυτό; Υποτιμάτε μεθοδικά και συστηματικά, απο εμπάθεια, την Εκκλησία των Χριστιανών, ενώ την ίδια στιγμή την χρησιμοποείται για δικούς σας σκοπούς. Αυτήν την αντίφαση, δεν χρειάζεται να ψάξεις έξω από εσένα, αλλά 4-5 εκατοστά μέσα σου, για ποιόν λόγο άραγε ρίχνεις χολή και δηλητήριο κατά της Εκκλησίας; Σου χαλάει την αστρολογική σκέψη; Σου χαλάει τον τρόπο ζωής; Σου χαλάει την κοσμοαντίληψη; Ο πατέρας της Αναλυτικής Ψυχολογίας ο Κάρλ Γιούνγκ δεν μεμφόταν ποσώς και δεν υποτιμούσε καθόλου την Εκκλησία και τα θρησκευτικά σύμβολά της. Πως θα μπορούσε άλλωστε, αφού γνώριζε πολύ καλά τα Θελογικά πράγματα.

AstroForteGiotis χολή; εμπάθεια; ψέμα; που τα είδες αυτά;;;
Σε διαβεβαιώ δεν έχω κανενα απολύτως πρόβλημα με τη διδασκαλία του Ιησού, την εκκλησία των πιστών και τη συνολική φιλοσοφία του Χριστοανισμού. Μάλιστα πιστεύω ότι η ψυχολογική αστρολογία που πρεσβεύω, η διδασκαλία του Ιησού, αλλά και πολλών πεφωτισμένων πνευματικών ανθρώπων και φιλοσοφιών, συγκλίνουν.
Αυτά που γραφεις για εμπαθειες και βρισιες απορρέουν δυστυχώς από τη δίκη στάση σου στα πράγματα και οχι τη δίκη μου. Έχεις γράψει πολλές φορες πράγματα για το πρόσωπο μου χωρίς να με γνωρίζεις καν. Αυτό χαρακτηρισμένο εσένα. Οχι εμένα.
Οι κατηγορίες και οι ύβρεις με αυτόν τον τρόπο, εκτός από έλλειψης σεβασμού στο συνομιλητή, αποτελούν και συνηθισμένη πρακτική ανθρώπων που νιώθουν να απειλούνται από την ελευθερία του λόγου και την αντίθετη αποψη.
Προσωπικά δεν έχω βρίσει κανέναν, ούτε την εκκλησία, ούτε εσένα, και δεν πρόκειται να το κάνω.

Giotis Thasios: AstroForte Το αναντίρρητο γεγονός ότι υποτιμάς και ρίχνεις από εμπάθεια χολή και όξος κατά της Εκκλησίας είναι διάσπαρτο μέσα στα πονηροευγενή σχόλιά σου. Στο έχουν επισημάνει και άλλοι εκλεκτοί επώνυμοι σχολασιτές. Αν δεν είχες πρόβλημα με την διδασκαλία του Ιησού, δηλ. με την Θεολογία, και με την Εκκλησία των πιστών θα είσουν προσεκτικότερος/η τί μαλακίες και προσωπικές απόψεις γράφεις και πώς το γράφεις. Πλέον είσαι εκτεθείμένος/η. Δεν χρειάζεται να σε γνωρίζω προσωπικά για να αντιληφθώ το αντιχριστιανικό και αντιεκκλησιαστικό πνεύμα σου. Κατηγορείς τον Μόρφου, κατηγορείς την Εκκλησία, θεοποιείς στην συνειδήση σου την Αστρολογία, η γνώσις φυσιεί αγαπητέ/ή μου. Γράφεις ανυπόστατα και αστήρικτα σε πηγές πράγματα, Παρεμηνεύεις και διαστρέφεις Εικόνες και Σύμβολα της Εκκλησίας από ανοησία.

Christos L. KrasidisGiotis δεν θα ακοκουθήσω τη γλώσσα σου.
Ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Θα σε παρακαλέσω να είσαι πιο κόσμιος στο σχολιασμό σου.
Καλή συνέχεια.

Giotis Thasios: Christos L. Krasidis Και εσύ ποιός είσαι; Ο δικηγόρος του Διαβόλου; Διαλέγομαι μαζί σου κύριε; Γιατι επεμβαίνεις σαν μπάμια στο διάλογο; Τι εννοείς με την φράση «πιό κόσμιος»; Σε έχω προσβάλλει κάπου; Εχω προσβαλλει κανέναν πλήν των ανοησιών που διαβάζω; Ενστάσεις και αντιρρήσεις εκφράζω. Αν δεν αντέχετε τον φιλοσοφικό διάλογο να μη τον κάνετε.

AstroForte: Giotis το AstrøForte αποτελεί τη φιλοσοφική προσέγγιση μου (Χριστος Κρασίδης εδώ) στην αστρολογία. Αν έριχνες μια μάτια στο AstroForte.me θα ήξερες και το εκπρόσωπο.
Ναι, έχεις πει ότι λέω ψέματα, ότι είμαι τσαρλατάνος, ότι γράφω μαλακιες. Δεν σου έχω δώσει αυτό το δικαίωμα να βρίζεις έτσι. Επειδή όμως πιστεύω στη αντίληψη όσων μας διαβάζουν έχω αφήσει τα σχόλια σου και δεν τα έχω σβήσει.
Δεν με ενδιαφέρει να συζητήσω άλλο όταν δεν υπάρχει στοιχειώδης σεβασμός από το συνομιλητή μου.
Καλή σου μέρα .

Giotis Thasios: AstroForte Δεν σας έβρισα αγαπητέ κύριε Χρίστο. Δεν σας είπα ψεύτη, αλλά (είπα) ότι λέτε ψέματα. Δεν σας είπα τσαρλατάνο, αλλά (είπα) ότι η Αστρολογία είναι τσαρλατανισμός. Δεν σας είπα μαλάκα, αλλά (είπα) ότι γράψατε σε σημεία μαλακίες. Την εν λόγω φιλοσοφική διάκριση την αντιλαμβάνεστε καθόλου; Που ακριβώς έβρισα το σεβαστό πρόσωπόν σας; Αντιρρήσεις φέρνω στα γραπτά σας. Τα γραπτά σας χαρακτήριζω και «υβρίζω» και δή στα σημεία του και όχι εσάς. Γιατί το πήρατε επί προσωπικού και θίγεστε; Σας χαλάμε το παραμάγαζο και την πελατεία; Με συγχωρείτε πολύ αν σας έκανα να νοιώσετε κάπως αμήχανα και άβολα, αλλά αισθάνθηκα ότι είστε καλός συζητητής και ότι έχετε διευρημένο φιλοσοφικό πνεύμα.... αλλά έκανα προφανώς λάθος.

Giotis Thasios: Με ενδιαφέρει η φιλοσοφική προσέγγιση σας, και θα ήθελα να μου στείλειτε πηγές να την μελετήσω. Δεν με ενδιαφέρουν όμως οι εμπαθείς προσωπικές απόψεις σου κατά της Εκκλησίας και κατά της Επιστήμης. Από μόνος σας βγάλατε τα μάτια σας και υποσκάπτετε την δουλειά σας. Προς το παρόν, κρίνω και φέρνω αντιρρήσεις σε ότι παρατηρώ που δεν μου αρέσει. Μόλις σήμερα γνώρισα την σελίδα σας. Συνεπώς κάντε υπομονή.

Christos L. KrasidisGiotis δεν ανέχομαι την αγένεια και την έλλειψη σεβασμού όμως. Αυτό δεν είναι ζήτημα διευρυμένου ή μη φιλοσοφικού πνεύματος, αλλά τρόπου συμπεριφοράς και παιδείας.
Ξαναδιαβάστε ένα ένα όσα εχετε γράψει και θα δείτε τι έχετε γράψει και με ποιο τρόπο.
Σε αντίθεση με σας, δεν έχω πει τίποτε προσωπικό προς το πρόσωπο σας. Ανταλλάζω απόψεις στο πλαίσιο διαλόγου. Δεν είναι προσωπικό για μενα το ζήτημα. Για σας φαίνεται να είναι.
Δεν με ενδιαφέρει να ανταλλάζω απόψεις με ανθρώπους που δε δείχνουν στοιχειώδη σεβασμό στο συνομιλητή τους.
Καλή συνέχεια.

Giotis Thasios: Christos L. Krasidis Έχετε δίκιο αγαπητέ κύριε Χρίστο. Σεβασμός πρός τον συνομιλητή και την νοημοσύνη του και τα πιστεύω του. Εσείς όμως διαπράξατε μίαν ασέβεια. 

Ενώ δεν σέβεστε την Εκκλησία των Χριστιανών αναγνωστών σας, μάλιστα σε κάθε σχόλιό σας την κατακρίνετε και την υποτιμάτε, ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιείτε τις εικόνες και τοιχογραφίες της. Δεν σέβεστε την Επιστήμη, την οποία σε κάθε σας σχόλιο την απαξιώνετε και υποτιμάτε. 

Αλλά κατά τα άλλα απαιτείται και τον σεβασμό. Ο σεβασμός κύριε Χρίστο μου, εμπνέεται δεν απαιτείται. 

Συνεπώς, μάθετε να προβληματίζετε τω όντι φιλοσοφικά τις αντιρρήσεις των άλλων, αν σας ενδιαφέρει η αυτοπραγμάτωση του εαυτού σας. Μάθετε να σέβεστε την Εκκλησία (ακόμη και αν διαφωνείτε με τους εκπροσώπους της ή με απόψεις και διδασκαλίες της), για να μάθετε να σέβεστε τους Χριστιανούς αναγνώστες σας.

Μάθετε εν τέλει, να σέβεστε την Επιστήμη και τους επιστήμονες. Διότι η εμπάθεια σας είναι απύθμενη. Αφου η Εκκλησία και η Επιστήμη είναι προβληματικές και μεσαιωνικές, εν τέλει ποιόν να σεβόμεθα; 

ΜΟΝΟ η άποψη σας πρέπει να γίνει σεβαστή, γιατί; Διότι είναι απλανής και αλάθητη;

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΩΤΟΣ (Α΄) ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΣ (Α΄) ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
(Παραθέτω και φωτογραφικά τον διάλογο)

Γιάννης ΑλεξάνδρουΥπο αστέρος εδιδάσκοντο. Μελετουσαν τις γραφές (Παλαια Διαθηκη) οι οποιες μιλούσαν για την εμφάνιση αστέρα, πουθενά όμως περί αστρολογίας. Όχι υπο αστρολογίας.
Οι αστερισμοί είναι που παρουσιάζονται στο δισκο γύρω απο τον Παντοκράτορα.

AstroForteΓιάννης 😂 επιλεκτική μνήμη βλέπω. Οι τρεις «μάγοι» προέβλεψαν τη γέννηση του βασιλέως και βρήκαν τη φάτνη ακολουθώντας ... το αστέρι στον ουρανό 😉 Κατά τ άλλα οι γραφές αποκηρύσσουν τους μάγους και την αστρολογία αλλά έχουν τον Ζωδιακό Δακτύλιο σε εκκλησίες. Πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση θα έλεγα. Γιατί λες να συμβαίνει;

Giotis Thasios: AstroForte Ποιά φάτνη βρήκαν οι Μάγοι; Που ακριβώς είδατε μέσα στα κείμενα ότι οι Μάγοι πήγαν στην φάτνη κατά την γεννέθλιο ημέρα του Χριστού; Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας λένε. Τί ήταν το αστέρι στον ουρανό; Σύγχρονοι Αστροφυσικοί ισχυρίζονται και παραδέχονται ότι ΔΕΝ ήταν άστρο και ότι ήτο μεταφυσικό θεολογικό φαινόμενο. 

Δεν προέβλεψαν οι Μάγοι την γέννηση του Θεανθρώπου, αλλά οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Μάγοι γνώριζαν τις προφητείες των Προφητών και μελετούσαν καλοπροαίρετα την Αστρολογία της εποχής τους. Οι Γραφές δικαίως αποκηρύσουν τους «μάγους» και την «αστρολογία» και όχι τους Μάγους της Καινής Διαθήκης, και όχι την Αστρονομία, που οι πρώτοι πίστεψαν και προσκύνησαν τον Θεάνθρωπο Χριστό, διότι η Εκκλησία και οι Γραφές γνωρίζουν από ποιό πνεύμα εμπνέονται οι μάγοι και οι αστρολόγοι. 

Ο Ζωδιακός Κύκλος και οι Αστερισμοί δεν είναι αμπελοχώραφο της Αστρολογίας. Τόσον η Εκκλησία όσον και η Επιστήμη της Αστροφυσικής και Αστρονομίας, συμφωνούν και συγκλίνουν σε κάτι ενδιαφέρον, ότι αμφότεροι καταδικάζουν, ως κομπογιαννιτισμό την Αστρολογία και την Μαγεία, αυτό θα έπρεπε να σε προβληματίζει σοβαρά.

Giotis Thasios: Το γεγονός ότι αγιογραφείται ο Ζωδιακός Κύκλος δεν σημαίνει αναγνώριση και αποδοχή από την Εκκλησία της Αρχαίας Ασστρολογίας. Η Εκκλησία δικαίως απορρίπτει την Αστρολογία. Η Επιστήμη δικαίως απορρίπτει την Αστρολογία. Γιατί

Διότι, τόσον η Εκκλησία όσον και η Αστρονομία έχουν ισχυρά επιχειρήματα για τούτο. Το γεγονός ότι αγιογραφείται ο Διάβολος, ο Ιούδας και οι διώκτες των Χριστιανών, τούτο δεν σημαίνει αποδοχή, πίστη, λατρεία, και σχέση της Εκκλησίας με τα εν λόγω πρόσωπα. 

Οι αγιογραφίες θέλουν να μας διδάξουν κάτι. Το δίδαγμα αυτό δεν θα το λάβουμε από τους Αστρολόγους, από τους Πυρηνικούς Φυσικούς, από τους Μουσικολόγους, από τους Μαθηματικούς, από τους Αστροφυσικούς ή και Μηχανικούς, αλλά το δίδαγμα των αγιογραφιών θα μας το δώσει η Εκκλησία δια μέσω των φωτισμένων και θεοφόρων Πατέρων. 

Συνεπώς, δεν είναι η άγνοια το χειρώτερο πράμα, αλλά ο ισχυρισμός και οι πεποίθηση ότι οι Αστρολόγοι τα ξέρουν όλα και υποκρίνονται τους ξερόλες.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ CARL ROGERS

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΟΡΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ CARL ROGER...